Kuracja 3 jako mix dla zaawansowanych

W tym klasycznym mixie Nadrolon Decanoat jest anabolicznym sterydem bazowym, Testosteron Enantat sterydem masy o długim działaniu oraz Metandienon jako starter o szybkim działaniu.

Przy dużym spożywaniu protein 3-4 g na kg masy ciała dziennie, przy umiarkowanym przyjmowaniu węglowodanów jak również dziennej dawce tłuszczu wynoszącej ok. 120 g dojdzie do nadzwyczaj szybkiego wzrostu masy mięśniowej, które przy tym sposobie odżywania jest przeważnie solidnej natury.

Na początku kuracji należy liczyć się ze względu na szybkie działanie Metandienonu z silnym gromadzeniem się wody, jednak spada ono przy dalszym zażywaniu, szczególnie wtedy, jeżeli dawka węglowodanów nie będzie zbyt wysoka, a większa będzie konsumpcja protein. Długość kuracji powinna trwać przynajmniej 16 tygodni, aby dać organizmowi czas na przyzwyczajenie się do nowej masy mięśniowej. Jednakże należy uważać na to, żeby nie stosować Metandienonu dłużej niż 4 tygodnie w jednej kuracji.

Następny Przykład: Klasyczny mix Testosteron-Metandienon, W tym przypadku steryd przyrostu masy nr 1 testosteron aplikowany jest w wyższej dawce tygodniowej wynoszącej 100 mg i łączony z ulubionym doustnym sterydem metandienonem. Ta prosta kuracja sprawia znaczny przyrost masy. Długość kuracji wynosi przynajmniej 16 tygodni, jedynie metandienonu nie stosuje się dłużej niż przez 4 tygodnie w cyklu. Jeżeli substancje Nandrolon, Testosteron i Metandienon zostaną połączone w jednej kombinacji i ponadto doda się hormon wzrostu, wówczas dochodzi do silnego przyrostu masy, który dzięki hormonowi wzrostu utrzymuje się przez kilka miesięcy. W ciągu 6 miesięcy radykalnie zmienia się obraz ciała.

Ten mix nalezy stosować przez okres 6 miesięcy.

Dawkowanie 2 jednostek hormonu wzrostu znajduje się stosunkowo na niskim poziomie, jednak działa długo i równomiernie i tworzy przez 6 miesięcy dobrą solidną tkankę mięśniową. Nandrolon funkcjonuje jako dobrze tolerowany steryd anaboliczny, podczas gdy testosteron, razem z hormonem wzrostu pobudza produkcję IFG-1 w komórkach wątroby i mięśni. Zarówno Nandrolon, Testosteron jak również hormon wzrostu nadają się ze względu na ich charakter do stosowania przez bardzo długi okres. Żaden z tych trzech hormonów nie posiada działania toksycznego.

Ekstremalnie ważna dla osiągnięcia sukcesu jest wysoka dawkowanie protein, których idealna dawka wynosi 4 g na kg masy ciała dziennie. Zadowalające rezultaty w bardzo solidnym przyroście masy osiągnie się przy dawkowaniu węglowodanów na umiarkowanym poziomie i codziennym przyjmowaniu tłuszczów na poziomie ok. 120-150 g. Jedynie w pierwszych 2-3 tygodniach stosowania dochodzi do znacznego gromadzenia się wody, które z czasem normalizuje się, pod warunkiem prawidłowego odżywania.

Dodawanie Metandienonu pozostaje w gestii stosującego. Użycie jego nie jest konieczne, ale możliwe. Metandienon współpracuje dobrze z testosteronem i hormonem wzrostu. Należy przestrzegać jednak, żeby Metandienion ze względu na jego potencjalne szkodliwe działanie na wątrobę stosować zawsze w takcie 4 tygodni zażywania 4 tygodnie przerwy.