Sterydy – Ogólne informacje

W związku z dzisiejszą sytuacją niemal każdy słysząc słowo sterydy ma na myśli natychmiast sterydy anaboliczne, laikowi znane lepiej pod nazwą anaboliki.

Przy tym zapomina się często, że określenie „sterydy” stanowi właściwie tylko szersze pojęcie dla różnych hormonów sterydowych.

Ich przedstawicielami są hormony kory nadnerczy (glukokortykoidy i mineralkortykoidy), żeńskie hormony seksualne (estrogeny i gestageny) jak również męskie hormony seksualne (androgeny). My chcemy zająć się wyłącznie tą ostatnią wersją. Ich największego przedstawiciela, testosteron, omówimy w innych rozdziałach naszego serwisu.
Jeżeli na kolejnych stronach pojawi się pojęcie „sterydy” bez bliższego opisu, wówczas oznacza to, że mowa jest o sterydach anabolicznych / androgennych.

Sterydami anabolicznymi / androgennymi są wyprodukowane syntetycznie związki, które podobne są do naturalnego androgenu testosteronu.

Dlatego też definiowane są jako syntetyczne związki pochodne testosteronu.
Głównym powodem dla ich rozwoju był zamiar wyprodukowania preparatu, który zawiera wysokie anaboliczne działanie testosteronu, jednocześnie jednak wyklucza negatywne aspekty androgennych składników. Podjęto duże wysiłki, ażeby wyprodukować czysty anabolik bez androgennych „działań ubocznych” (Kochakian 1976; Krł.skemper 1965). (Cytat z książki „Doping – zakazane środki w sporcie”, str. 51, Dirk Clasing, Manfred Donike, i inni.).

Żeby zrealizować to, podjęto różne zmiany w cząsteczce sterydowej. Powstałe w wyniku tego sterydy odznaczały się albo słabszym anabolicznym i androgennym działaniem poprzez utratę działania albo zwiększoną efektywnością, po tym jak wzmocnione zostały zarówno składniki anaboliczne jak i androgenne. W przypadku niektórych sterydów zmiany strukturalne powodują jeszcze wyższą androgenność, ale także zmniejszoną aktywność anaboliczną. Tłumaczy to znaczne częściowo różnice w działaniu, efektywności i w skutkach ubocznych używanych powszechnie sterydów. Jednak wytworzenie czystego anaboliku, czyli zupełne rozdzielenie działania anabolicznego i androgennego nie udało się. Dlatego też tak zwany anaboliczny steryd (anabolik) posiada również pewne działanie androgenne i analogicznie steryd androgenny (androgen) również właśawości anaboliczne.

Czy prawidłowy jest wybór sterydu z tylko minimalną androgennością?

Niestet nie, ponieważ określenie steryd anaboliczny nie mówi nic o moc anabolicznego działania, lecz określa jedynie, że została przesunięta proporcja sterydu pierwotnego testosteronu. W celu określenia tej proporcji i tym samym zakwalifikowania sterydu jako anabolik lub jako androgen testosteron służy za parametr. Sterydy, które są mniej androgenne, określane są jako sterydy anaboliczne, podczas gdy sterydy, które są tak samo androgenne lub nawet silniej androgenne, nazywane są sterydami androgennymi. A zatem gdzie tkwi problem?

Odpowiedź jest całkiem prosta: redukcja androgennego działania idzie w parze wraz z utratą aktywności anabolicznej tak, że anabolik jest wprawdzie mniej androgenny niż testosteron, ale także słabszy pod względem anabolicznym, co prowadzi do utraty skuteczności. Tak zwane „masesterydy” pochodzą wyłącznie z grupy sterydów androgennych i są tak samo silne pod względem androgennym jak i pod względem anabolicznym. “… najlepszy androgen, a mianowicie testosteron, jest najważniejszym anabolikiem u mężczyzny.” (cytat z książki „Doping – środki zakazane w sporcie”, Dirk Clasing, Manfred Donike i in.).

Dla sportowców wyczynowców powstaje zatem dylemat, ponieważ sterydy androgenne są nie tylko sterydami o większej skuteczności lecz także niestety o większel szkodliwości. Na podstawie tego można ustalić pewną regułę: im steryd jest skuteczniejszy, tym bardziej androgenna jest jego substancja i bardziej szkodliwa dla organizmu. Dlatego też nie można nie zgodzić się z często słyszanym i czytanym zarzutem, że sterydy anaboliczne wywołują u stosujących je osób bardzo ciężkie, częściowo nieodwracalne szkody. Prawdą jest. że w pierwszym rzędzie sterydy androgenne odpowiedzialne są za występujące najczęściej działania uboczne. Uogólnienia takie jak na przykład „Sterydy są groźne dla życia” są nonsensem, ponieważ sterydy nie są równe sterydom.

Pierwsze anaboliczne / androgenne sterydy pojawiły się oficjalnie w handlu na początku lat pięćdziesiątych.

Dziesięć lat później większa część dostępnych dzisiaj preparatów była już na rynku. Ponieważ w międzyczasie wyprodukowano niewiele nowych sterydów, można te preparaty uznać za środki stosunkowo przestarzałe. Z pewnością w tych wszystkich latach w sektorze sterydów następowały pewne zmiany. Wiele sterydów wycofano z handlu, niektóre pod inną nazwą wprowadzono w innych krajach ponownie do handlu, w latach osiemdziesiątych doszło kilka nowych, ale wielkich przełomowych dalszych względnie nowych rozwiązań nie dokonano.

Niemniej jednak sterydy są w dalszym ciągu najbardziej skutecznymi środkami wspomagającymi poprawę sportowej sprawności. Jeszcze w latach pięćdziesiątych sterydy w świecie sportu były powszechnie stosowane. Znaczną rolę w tworzącej się zależności między sterydami a sportem odegrało wprowadzenie dianabolu, sterydu doustnego który został opracowany przez lekarza drużyny amerykańskich sztangistów, dr Johna Zieglera, we współpracy z przedsiębiorstwem farmaceutycznym Ciba. Preparat ten i jego kolejne mutacje znalazły nadzwyczaj szerokie zastosowanie pod koniec lat pięćdziesiątych najpierw w kręgach sportowców uprawiających ciężką atletykę a następnie także wśród sportowców innych dyscyplin.

Następnie duży niemalże inflacyjny wzrost zastosowania spowodował ruch kulturystyczny w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. W znacznej mierze substancje te stosowane były przez kobiety.

W roku 1974 Międzynarodowy Komitet Olimpijski postanowił o wpisaniu anabolików na listę środków dopingowych. Olimpiada w Monteralu w roku 1976 była pierwszą olimpiadą, na której przeprowadzono kontrole pod kątem stosowania anabolików. Stan dzisiejszy cechuje ogromne rozpowszechnienie tych specyfików, co potwierdza Melvin H. Wiliams w swojej książce “Rekordy przez doping?”: “Sterydy anaboliczne stanowią grupę leków, których zażywanie przez sportowców przyjęło epidemiologiczne rozmiary”.

Szacuje się, że ponad milion Amerykanów zażywa sterydy anaboliczne.

Liczba ta obejmuje wielu sportowców – kobiet i mężczyzn wszystkich grup wiekowych, od dojrzałego sportowca zawodowego do początkującego ucznia.

Ponieważ sterydy podlegają obowiązkowi wystawiania recept, rozwinął się dobrze prosperujący czarny rynek, którego obrót rocznie wynosi około 100 milionów dolarów. Obrót odnoszący się do Stanów Zjednoczonych jest z pewnością mocno zaniżony i mógłby raczej dotyczyć jakiegoś kraju europejskiego, jak na przykład Niemcy. Jeśli wierzyć najnowszym raportom, to należy założyć, że w samych Niemczech ok. 200.000 osób stosuje substancje dopingowe. Również liczne testy na stosowanie dopingu.

Jedną z przyczyn zwiększającego się stosowania sterydów anabolicznych / androgennych jest rosnąca popularność kulturystyki. Jest wyraźnie widoczne, że kulturystyka stoi w ścisłej zależności z rozpowszechnianiem sterydów. Używanie sterydów wzrosło w bezpośredniej proporcji do popularności kulturystyki, kiedy kulturystyka w latach siedemdziesiątych wyszła z ukrycia sportu subkulturowego, również sterydy stały się bardziej znane.

W latach osiemdziesiątych, kiedy to kulturystyka stała się dostępna szerszej masie, dostępne stały się również sterydy. Pod koniec tego dziesięciolecia, kiedy to kulturystyka stała się popularna w szkołach wyższych, również w tych kręgach sterydy stały się popularne. Jak długo muskularne ciało będzie obiektem pożądania i nie zostanie wynaleziony skuteczny “naturalny substytut” sterydów anabolicznych / androgennych nie jest możliwe, ażeby odwieść atletów od zażywania środków farmaceutycznych.

Ostatnia popularność sterydów mających wpływ na kształt sylwetki pokazuje, że w przypadku atletów stosowane są środki, które pomogą im osiągnąć szybciej ich cele. Gdyby hormony wzrostu można było zakupić za rozsądną cenę, wówczas byłyby one tak samo rozpowszechnione jak sterydy.

Pomimo wszystkiego sterydy nie są środkami cudownymi, ponieważ ich skuteczność uzależniona jest od czynników zewnętrznych takich jak trening, odżywanie, nastawienie oraz genetyczne uwarunkowanie jednostki. W szczególności ostatni punkt decyduje, jaka jest reakcja u osoby zażywającej sterydy anaboliczne / androgenne i jak organizm znosi ich zażywanie.