Tag Cardarine

GW501516 / Cardarine

GW501516 znany też jako Сardarine, Kardaryna, Peroximod, Endurobol jest agonistą receptorów PPARδ. Są to receptory, których aktywatorami są proliferatory peroksysomów delta. W latach 90 – tych ubiegłego wieku stworzyła go GlaxoSmithKline wspólnie z Ligand Pharmaceuticals. Preparat początkowo wykorzystywany był w…