Tag Omnadren

Testosteron-Mix Sustanon/Omnadren

Sustanon 250

Omnadren w mixie z Sustanonem. Mikstury testosteronu są kombinacjami składającymi się z różnych esterów testosteronu, które następują kolejna po sobie tak, że istnieje stały i długi okres działania. Kombinacja, jak na przykład w znanym preparacie “Sustanon 250” firmy “Organon” działa…