Tag Somatropin

Hormon Wzrostu (HGH, SOMATROPIN)

Somatropina

“Hormon wzrostu” “STH” “HGH” “Somatropin”, obojętnie jak będzie się nazywać tę aktywną substancję, wciąż otacza  ją coś mistycznego. Żadnej innej substancji nie przypisuje się wzrostu mięśni i o żadnym innym hormonie nie odczuwa się takiego braku informacji.  Po raz pierwszy…