MK-677

MK-677 (inaczej – metansulfonian ibutamorenu), zwany również jako Ibutamoren, Nutrobal, czy też L-163191, to tak dokładnie aktywny doustnie, niepeptydowy, syntetyczny oraz selektywny mimetyk greliny, a także sekretagog hormonu wzrostu, to jest agonista receptora GHS-R (ang. growth hormone secretagogue receptor). Specyfik ten pierwotnie powstał w celu zwalczania objawów różnych chorób wieku podeszłego, związanych głównie z osłabieniem i zanikiem masy kostnej oraz mięśniowej (czyli sarkopenią). Ponadto także badano jego zastosowanie u dzieci z deficytem, niedoborem wzrostu.

Ogólnie MK-677 uważany jest za znacznie tańszą i łatwiejszą w zastosowaniu alternatywę dla iniekcyjnego (zastrzykowego) hormonu wzrostu. I dlatego też cieszy się naprawdę niemałą popularnością wśród wielu sportowców.

MK-677 – mechanizm i sposób działania

Należy zacząć od tego, że spcyfik MK-677 jest niekiedy błędnie zaliczany do czystych sarm’ów. Niestety jest to oczywiście spora nieścisłość stworzona na potrzeby nader komercyjne. Po prostu ibutamoren nie ma prawa być SARM’em, gdyż albowiem jego molekularnym punktem uchwytu jest tzw. receptor greliny, a nie receptor androgenowy. Sama grelina natomiast jest naturalnie występującym w ludzkim organizmie hormonem peptydowym produkowanym w warunkach deficytu pokarmu i pełni wiele funkcji biologicznych, Jedną z nich jest stymulowanie przysadki do uwalniania hormonu wzrostu.

Środek MK677 przekracza zatem barierę”na drodze” krew – mózg, po czym to pobudza swoiste dla greliny receptory (GHS-R), znajdujące się właśnie w podwzgórzu i przysadce mózgowej. W efekcie czego prowadzi to do zwiększenia amplitudy i częstotliwości procesu wyrzutów hormonu wzrostu, które mają charakter czysto pulsacyjny. Następnie ten krążący w obiegu krwi hormon wzrostu powoduje zwiększenie uwalniania w organie wątroby insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1, czyli IGF-1, który to wykazuje ogólnoustrojowe właściwości anaboliczne. Warto w tym momencie i przy okazji nadmienić można, iż pobudzenie tychże samych receptorów (GHS-R) w ludzkim mózgu prowadzi do nasilonego uczucia głodu (czyli wzmaga apetyt).

Jak bezsprzecznie dowiodły badania, specyfik MK677 powoduje wzrost średniej, dobowej ilości hormonu wzrostu średnio o wartość ok. 100 % -120 % oraz wzrost poziomu IGF-1 średnio o wartość ok. 60 % – 70 % po pół roku stosowania w dawce sumarycznej 25 mg dziennie (wykazało to badanie na osobach starszych).

Warto nadmienić, że ibutamoren – w opozycji do krótkich pepów – będzie dużo silniej i mocniej podnosił IGF1, ponieważ daje dużo więcej impulsów GH o dość niskiej amplitudzie. W efekcie czego zmienia charakterystykę/wzorzec wydzielania hormonu wzrostu, który to zmierza w kierunku wzorca, jaki w sposób naturalny widzimy u pań, to jest mniejsza amplituda, ale przy większej częstotliwości. U panów z kolei naturalnie jest odwrotna sytuacja, czyli wysoka amplituda impulsów, ale przy mniejszej częstotliwości.

Skutki i efekty działania

Całkowicie bezpośrednia interakcja z receptorami greliny oraz powiększenie stężenia hormonu wzrostu i IGF-1 prowadzi wprost do nasilenia ogólnych przemian anabolicznych w tkance mięśniowej oraz stymuluje tzw. obrót kostny. Obserwowany jest całkiem wyrazisty wzrost tzw. beztłuszczowej masy ciała (FFM, ang. fat-free mass) oraz proces nawodnienia komórek (ICW, ang. intracellular water).

Specyfik MK-677 wykazuje dość wyraźne działanie antykataboliczne – czyli chroni tkankę mięśniową przed rozpadem w okresie nasilonego deficytu energetycznego.

Ibutamoren wspomaga ogólną i optymalną regenerację organizmu – pobudza produkcję kwasu hialuronowego w chondrocytach, przez co w znaczny sposób poprawia ,,smarowanie” stawów, co może skutecznie zapobiegać potencjalnym kontuzjom oraz dynamicznie stymuluje przebudowę tkanki kostnej – niejako analogicznie do hormonu wzrostu.

Środek MK677 wpływa dość korzystnie na parametry metaboliczne – może normalizować profil lipidowy krwi poprzez między innym. redukcję stężenia lipoprotein tzw. niskiej gęstości (ang. low-density lipoprotein, LDL).

Ponadto MK677 w dość istotny sposób stymuluje apetyt, jednak efekt ten z reguły zanika po trzech miesiącach.

Obraz MK-766 w badaniach naukowych

Specyfik MK-677 został poddany wielu badaniom klinicznych, w których potwierdzono jego silną aktywność anaboliczną oraz ogólny wpływ na kompozycję sylwetki. Poniżej zostaną omówione niektóre z nich.

Faza IIb w ujęciu regeneracji po przebytym urazie

W podwójny sposób zaślepione, randomizowane badanie kliniczne tzw. fazy IIb z kontrolą placebo, przeprowadzone na aż 123 starszych pacjentach po złamaniu kości biodrowej. Celem badania miała być ocena wpływu specyfiku MK-677 na regenerację po urazie. Grupa badawcza otrzymywała  wartość 25 mg MK-677 dziennie przez okres 24 tygodni. W grupie badawczej odnotowano wzrost stężenia IGF-1, ponadto zwiększenie odczuwalnej siły mięśniowej oraz średniej prędkości chodu. Co ważne nie odnotowano poprawy innych mierzonych parametrów funkcjonalnych. Co ciekawe w grupie badawczej zmniejszyła się ogólna ilość upadków (czyli jednej z najczęstszych przyczyn złamania kości biodrowej u osób w podeszłym wieku). Jednak z uwagi na względy bezpieczeństwa badanie nie przeszło do kolejnej fazy badań klinicznych i ostatecznie ustalono, że specyfik MK-677 wykazuje niekorzystny profil bezpieczeństwa akurat w tej grupie wiekowej.

Badanie kliniczne w ujęciu ograniczenia katabolizmu 

Dubeltowo zaślepione, randomizowane badanie z użycie i kontrolą placebo, przeprowadzone na ogólnie ośmiu zdrowych osobach w wieku od 24 do 39 lat. Wszystkich uczestników badania poddano tzw. restrykcji kalorycznej przez dwa dwutygodniowe okresy czasu, podczas których w siódmym dniu każdego okresu otrzymywali wartość 25 mg MK-677 lub też placebo. Po drugim, tygodniowym okresie przyjmowania MK-677 odnotowano znaczną poprawę bilansu azotowego, co też pozwoliło wysnuć prosty wniosek, że ibutamoren zmniejszał katabolizm białek wywołany niskokaloryczną dietą.

Badanie kliniczne w ujęciu otyłości

Tak samo podwójnie zaślepione, randomizowane badanie z kontrolą placebo, przeprowadzone na liczbie dwudziestu czterech otyłych mężczyznach w wieku, w przedziale 18 – 50 lat, których wartość BMI wynosiło powyżej 30. Wszystkich uczestników badania podzielono na dwie grupy – pierwsza z grup otrzymywała wartość 25 mg dziennie MK-677 przez okres 8 tygodni, a druga – oczywiście placebo. W tzw. grupie badawczej odnotowano wzrost stężenia wartości GH, IGF-1 i białka wiążącego IGF – IGF-BP3 (ang. IGF-binding protein-3). Co ważne nie odnotowano zwiększenia stężenia kortyzolu we krwi, ani też w moczu. Ogólnie w grupie badawczej nastąpił znaczny i wyraźny wzrost beztłuszczowej masy ciała, co ważne bez znaczącej zmiany masy tkanki tłuszczowej, a ponadto także przemijający wzrost podstawowej przemiany materii.

Badanie w ujęciu zmian parametrów u osób w podeszłym wieku

Tak zwane podwójnie zaślepione, randomizowane badanie oczywiście z kontrolą placebo, przeprowadzone na sumarycznej liczbie trzydziestu dwóch zdrowych osobach (dokładnie 15 kobiet oraz 17 mężczyzn w wieku, w przedziale 64 – 81 lat), otrzymujących 2 mg, 10 mg lub 25 mg MK-677 raz dziennie lub też placebo, przez ogólnie 2 okresy czasu, dokładnie kolejno dwóch tygodni i trzech tygodni. 14 – dniowe przyjmowanie MK-677 zwiększyło stężenie wartości GH w sposób wprost zależny od dawki. W grupie przyjmującej 25 mg (dziennie) nastąpił wyraźny wzrost IGF-1 do poziomu zdrowego dorosłego. Co ważne nie odnotowano wzrostu stężenia wartości kortyzolu, a stężenie prolaktyny wzrosło, lecz jednak nie przekroczyło wartości normy.

Badanie w ujęciu skutków, efektów u osób po hemodializie

Dokładnie podwójnie zaślepione, randomizowane badanie z kontrolą placebo przeprowadzone na grupie dwudziestu dwóch hemodializowanych pacjentach, mające ocenić wpływ MK-677 na wartość poziomu IGF-1. Wartość stężenie IGF-1 w grupie badawczej dość znacząco wzrosło, a wraz z nim tzw. beztłuszczowa masa ciała, siła fizyczna oraz ogólna, subiektywna jakość życia. Co ważne przy tym nie odnotowano poważnych skutków ubocznych u osób poddanych hemodializie.

Potencjalnie możliwe skutki uboczne

Za możliwe i potencjalne efekty uboczne MK-677 odpowiada w głównej mierze stale utrzymujące się podwyższone poziomy GH i IGF-1, agonizm receptora greliny oraz ogólna zmiana charakterystyki (wzorca) wydzielania hormonu wzrostu, który u mężczyzn zacznie po prostu przypominać bardziej ten naturalnie występujący u pań, co będzie imitowało działanie estrogenopodobne w pewnych aspektach. A są to przede wszystkim:

  • Proces zatrzymania wody w organizmie, w tym retencja tzw. wody podskórnej oraz obrzęki (szczególnie na samym początku stosowania),
  • Nasilone uczucie łaknienia utrzymujące się do czasu 3 miesięcy – oczywiści dla niektórych niedojadków jest to raczej pozytywny „plus”,
  • Umiarkowany i przejściowy wzrost poziomu prolaktyny,
  • Możliwe pogorszenie tzw. glikemii oraz wrażliwości insulinowej,
  • Raczej niewielki wzrost poziomu kortyzolu, jednak głównie jest to kortyzol tzw. poranny, który jest wskazany, bo reguluje rytm dnia i nocy,
  • Powiększenie masy ciała (co oczywiście może być pożądane),
  • Przejściowe zwiększenie wartości poziomów transaminaz wątrobowych i liczby białych krwinek – tylko u niektórych osób.
MK-677, a tkanka tłuszczowa

Wpływ specyfiku MK677 na tkankę tłuszczową pozostaje wciąż nierozstrzygnięty. Istnieją co prawda badania, które potwierdzają przyspieszenie procesu metabolizmu i utratę tkanki tłuszczowej w ciągu pierwszych dwóch tygodni stosowania, jednak na tym się kończy. Natomiast inne badania „donoszą”, że w perspektywie długoterminowej (pół roku) MK-677 przyczynia się do nagromadzenia tkanki tłuszczowej. Nasuwa się pytanie czy przyczyną jest bezpośrednie działanie poprzez pobudzenie obwodowych receptorów greliny, a tym samym znaczne wzmożenie procesów lipo oraz adipogenezy przy jednoczesnym osłabieniu procesów lipolizy (oczywiście analogicznie do greliny), czy też może przyczyną jest tylko i wyłącznie występujące z czasem osłabienie tzw. wrażliwości insulinowej. Jeżeli przyczyną jest tylko wpływ na proces glikemii, to można to w prosty sposób dać kontrę, dodając do danego cyklu berberynę, GW lub metforminę.

Jakby na to nie spojrzeć, potencjalny proces redukcji z pewnością utrudni nasilone łaknienie oraz zjawisko retencji wody podskórnej (bardziej aspekt psychologiczny). Natomiast wierutną bzdurą jest przewijające się stwierdzenie na wielu forach internetowych, że MK-677 „pali” fat, wynikające z błędnie przyjętego założenia, że skoro GH spala fat, to MK również – to jak najbardziej niepoprawny wniosek.

Mała ciekawostkao ile raczej nie mamy co oczekiwać, że MK-677 pozwoli nam schudnięcie, o tyle jeżeli dana osoba ma problem z dysproporcjonalnością sylwetki, tzw. tłuszczem trzewnym brzucha (ang. AVF, Abdominal Visceral Fat) – czyli dość powszechne zjawisko u facetów w średnim wieku (tzw. brzuch piwny lub inaczej sylwetka typu „B”), to w tym przypadku zastosowanie MK-677 w szczególności wraz z CJC DAC lub no DAC może prowadzić do rekompozycji sylwetki.

Porady eksperta – z czym łączyć ?

Oczywiście jak zawsze najlepszym połączeniem będzie testosteron. Po prostu działanie tych dwóch związków wytworzy swoistą synergię. Specyfik MK-677 równie dobrze komponuje się z tzw. „standardowymi” SARM’ami, między innymi z LGD-4033 i MK-2866. Właśnie taka kombinacja zmaksymalizuje efekty budowy naszych mięśni.

W przypadku dłuższej perspektywy czasokresu w zastosowaniu MK, zaleca się regularne kontrolowanie glikemii. Jeśli zajdą jakieś zmiany, koniecznie należy włączyć do cyklu berberynę, GW lub metforminę. Co niektórzy decydują się od razu na takie połączenie.

Ażeby zmaksymalizować wartość poziomów GH, bardzo dobrym dodatkiem będzie CJC DAC lub no DAC. Właśnie takie połączenie pozwala osiągnąć zdecydowanie jeszcze większe benefity, a jednocześnie zredukować dawki obydwu środków. Ma to spore znaczenie dla osób, które na dużej dawce ibutamorenu doświadczają dość uciążliwych skutków ubocznych. Dla niektórych jest to nie do zaakceptowania. W takim wypadku poleca się zredukować dawkę MK (np. z wartości 30 mg do 10 mg – 15 mg), przy jednoczesnym dołożeniu na przykład CJC.

Wartości dawkowania

W przeprowadzonych badaniach klinicznych u ludzi najczęściej zastosowano dawkę o wartości 25 mg dziennie i taka dawka jest w zupełności wystarczająca. Maksymalnie można stosować dawkę o wartości 50 mg, jednak trzeba mieć to na uwadze, że tak naprawdę różnica pomiędzy tymi dwoma dawkami jest raczej dość niewielka. Wartość minimalnej dawki wynosi 10 mg i właśnie taka dawka w połączeniu z CJC również daje bardzo dobre rezultaty.

MK-677 można z powodzeniem stosować przez okres co najmniej kilku miesięcy. Natomiast jeżeli jednak ktoś planuje przyjmować specyfik MK przez okres kilku lat, to sugerowane jest aby w ciągu roku zrobić sobie dwa miesiące przerwy.

Jak to przyjmować ?

Sam MK-677 cechuje się dość długim czasem działania wynoszącym około doby. I właśnie z tego względu powinien być stosowany tylko raz dziennie. Już sama pora przyjmowania jest kwestią szczególnie indywidualną i należy ją dopasować „pod” siebie, aby się dobrze czuć i dobrze wysypiać.

Środek MK677 niejako imituje działanie greliny, która to sama w sobie jest hormonem relatywnie „pobudzającym”, niejako energetyzującym i wyostrzającym funkcje kognitywne, ale ponadto przyczynia się do zwiększenia stężenia wartości kortyzolu. Właśnie te właściwości pozwalają wysnuć prosty wniosek, że najlepiej przyjmować MK-677 rano po przebudzeniu. Dokładnie właśnie o tej porze podawano MK w badaniach klinicznych.

Z drugiej strony przyjmowanie przed snem może przyczynić się do poprawy jakości naszego snu, przyśpieszenia procesów regeneracyjnych i częściowego uniknąć nasilonego łaknienia. Jednak w tym momencie także należy podkreślić, że u niektórych wrażliwych osób przyjmowanie MK-677 przed samym snem może spowodować skutki zupełnie przeciwstawne, tzn. częste wybudzanie lub bardzo intensywne, trzymający w napięciu sen niedający nam należycie wypocząć (ogólny wpływ na REM).

Zalety:

– spora ilość badań naukowych

– wydatne zwiększenie poziomu: GH i IGF-1

– powiększenie beztłuszczowej masy ciała

– ograniczenie procesu katabolizmu podczas okresu deficytu kalorycznego

– znaczne przyspieszenie regeneracji po przebytych urazach

– stymulowanie procesu tzw. obrotu kostnego

– poprawa jakości snu

– dawkowanie doustnej tylko raz dziennie

– możliwe zastosowanie celem poprawy apetytu, nawet podczas anoreksji.

Wady:

– stymulowanie uczucia łaknienia

– powodowanie retencji tzw. wody podskórnej

– zwiększanie wartości poziomu prolaktyny

– nieznaczne zwiększanie wartości poziomu kortyzolu (co niektórzy mogą uznać to „in plus”)

– ingerencja w glikemię, co może powodować oporność tkanek na insulinę

– może wystąpić przemijające obrzęk kończyn dolnych